slider3

?VEN?I? PLANAVIMAS

Apie i?skirtin? ir nepamir?tam? ?vent? svajoja kiekviena būsim? jaunaved?i? pora, t?veliai norintys prad?iuginti ir nustebinti savo ma?ylius, artimieji trok?tantys, kad j? mylimus ?mon?s supt? jauki aplinka, o ?ventin? nuotaik? ir atmosfer? kurt? kiekviena detal? ir smulkmena.

erin-gordon.com – tai ?ven?i? planavimo ir dekoravimo studija. Siūlo visas paslaugas, kurios reikalingos, kad Jūs? ?vent? ?vykt? skland?iai. Palikite detales mums, kad gal?tum?te jaustis laisvai ir m?gautis kiekviena akimirka. Atsi?velgdami ? Jūs? norus ir lūkes?ius pad?sime sukurti nepamir?tam? ?vent?. ?Suderintos dekoracijos, pad?s sukurti viening?, stiling? ir jauki? aplink?, o teisingai parinkti paslaug? teik?jai leis u?tikrinti skland?i? Jūs? ?vent?s eig?.

Jei savo ?vent? organizuojate patys, ta?iau pritrūkote min?i? ir id?j??ra?ykite?arba skambinkite. Esame atviri bet kokio pobūd?io bendradarbiavimui.

DEKORAVIMAS

Mes pasirūpinsime vientisu dekoro linijos sukūrimu, pasirinktos temos i?pildymu. Atsi?velgdami ? Jūs? turim? ?vent?s vizij?, norus ir lūkes?ius pateiksime ?vent?s dekoravimo variantus, su preliminariai paskai?iuotomis i?laid? samat?l?mis. Pagaminsime visas dekoracijas reikalingas sukurti viening?, stiling? ir jauki? aplink?.

slider2

slider1

VESTUVI? DIENOS KOORDINAVIMAS

Teikiame ir vestuvi? dienos koordinavimo paslaugas.